SOUR NOIR

ENG

 

Sour Noir – cohesive forms of songs juxtaposed with psychedelic improvisation. Rock’n’roll and electronic music, avant-groove and drunken ballads. A bomb of flavors prepared in proportions hitherto untried by us – the invigorating sugars of burnt-out surrealism drenched in sour chiaroscuro. Relief for hangover surfers, viagra for wimpy poets, blusher on the sallow cheeks of grizzled citizens. Created, mind you, with passion! This is a taste of the nineties childhood, but also a catalyst for fresh neuronal connections. A new guilty pleasure – good ’cause ain’t too sweet!

 

 

The band was formed in 2023 at the initiative of Michał Dymny, who is the author of both the music and lyrics. Sour Noir consists of experienced musicians, known for their work in formations such as Neal Cassady, AcidSitter, Fraktale, Nucleon, Tumbling Walls, Kaseciarz, Rajka, and Łotry. Its lineup includes:

 

Michał Dymny – vocals, keyboards, electronics

Filip Franczak – bass

Tetsuya Nara – guitar

Rafał Zając – drums, sampler

 

PL

 

Sour Noir to zwarte formy piosenek zderzane z psychodeliczną improwizacją. Rock’n’roll i elektronika, avant-groove i pijackie ballady. Bomba smaków przyrządzona w proporcjach dotąd przez nas niepróbowanych – krzepiące cukry przepalanego surrealizmu nurzane w kwaśnym chiaroscuro. Ulga dla skacowanych surferów, viagra dla wymoczkowatych poetów, róż na policzki zszarzałych obywatelek i obywateli. Tworzone, proszę ja ciebie, z pasją! To smak najntisowego dzieciństwa, ale i katalizator świeżych połączeń neuronalnych. Nowe guilty pleasure – dobre, bo kwaskowe!  

 

Zespół powstał w 2023 roku z inicjatywy Michała Dymnego, który jest autorem zarówno muzyki, jak i tekstów. Sour Noir tworzą doświadczeni muzycy, znani z działalności w takich formacjach jak Neal Cassady, AcidSitter, Fraktale, Nucleon, Tumbling Walls, Kaseciarz, Rajka czy Łotry. W jego skład wchodzą:

Michał Dymny – wokal, klawisze, elektronika
Filip Franczak – bas
Tetsuya Nara – gitara
Rafał Zając – perkusja, sampler